آرشیو اخبار

درخشش دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور و کسب رتبه نخست تعداد مقام برتر بین دانشگاه‌های سراسر کشور

درخشش دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور و کسب رتبه نخست تعداد مقام برتر بین دانشگاه‌های سراسر کشور

دانشجویان برگزیده قرآنی دانشگاه جامع علمی-کاربردی توانستند بیشترین تعداد مقام برتر را در سی‌امین جشنواره قرآن و عترت، در بین دانشگاه‌های سراسر کشور کسب نمایند.

ادامه مطلب

درخشش دانشگاه جامع علمی کاربردی در سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور و کسب رتبه نخست تعداد مقام برتر بین دانشگاه‌های سراسر کشور

دانشجویان برگزیده قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی توانستند بیشترین تعداد مقام برتر را در سی‌امین جشنواره قرآن و عترت، در بین دانشگاه‌های سراسر کشور کسب نمایند.

ادامه مطلب