آرشیو اخبار

امکان دسترسی و اعمال مدیریت واحدهای استانی به درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فراهم شد

امکان دسترسی و اعمال مدیریت واحدهای استانی به درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فراهم شد

«معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربری طی نشست رؤسای واحدهای استانی اعلام کرد:«امکان دسترسی و اعمال مدیریت واحدهای استانی به درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فراهم شد

ادامه مطلب