آرشیو اخبار

معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، طی حکمی از سوی دکتر عبدالرسول پورعباس ، رییس دانشگاه ، دکتر مهدی فیض به عنوان معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

ادامه مطلب