تماس با ما

شماره تماس­های اداره کل امور دانشجویی

اسامی همکاران

سمت

فعالیت

شماره تماس

دکتر همایون روحیان

سرپرست اداره کل امور دانشجویی

82778818

88942042

رابعه سادات یاسینی

مسئول دفتر

حسینعلی اسمعیلی

معاون اداره کل دانشجویی

وام

82778835

فاطمه عربی

رئیس اداره دانشجویی

دانشجوی نمونه، انجمن

دانش آموختگان ، یارانه ارزاق و ...

82778831

احمد قاسمی

کارشناس مسئول دانشجویی

میهمان، نقل و انتقالات، بیمه حوادث

82778828

مهدی رحیم دوست

کارشناس مسئول دانشجویی

مشاوره

82778829

 

تعداد بازدید:۱۰۱