آرشیو اخبار

فراخوان نخستین گنگره ملی دوسالانه بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره)

فراخوان نخستین گنگره ملی دوسالانه بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره)

به منظور تبیین و ترویج اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره) و زنده نگهداشتن یاد و طریقت آن امام همام ، جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم اقدام به برگزاری " نخستین گنگره ملی دوسالانه بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره)" با همكاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و برخی نهادهای فرهنگی ، نموده است

ادامه مطلب