آرشیو اخبار

دومین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران برگزار می شود

دومین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران برگزار می شود

سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور، تصمیم دارد «دومین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران» را با هدف اعتلای فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان و ارتقای سطح دانش قرآنی دانشگاهیان... با هماهنگی كلیه دانشگاه های سراسر كشور برگزار نماید.

ادامه مطلب
شاخصهای فعالیت فرهنگی در مراکز آموزشی دانشگاه نشانگر پویایی سازمان است

شاخصهای فعالیت فرهنگی در مراکز آموزشی دانشگاه نشانگر پویایی سازمان است

سید علی فلاح گفت: طی سه ماهه گذشته علیرغم تعطیلات تابستان و کاهش حضور فیزیکی دانشجویان در مراکز آموزشی دانشگاه، گزارش فعالیتهای دریافتی این حوزه، روند مطلوبی از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را نشان می دهد.

ادامه مطلب