آرشیو اخبار

لزوم دسترسی همه مراکز آموزشی به درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

لزوم دسترسی همه مراکز آموزشی به درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

با توجه به اهمیت فراوان ثبت اطلاعات و گزارش‌های فرهنگی مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی در درگاه فرهنگی دفتر نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، چنانچه برخی از مراکز آموزشی نام کاربری خود را دریافت نکرده‌اند یا به هر دلیلی هم‌اکنون به آن دسترسی ندارند، در اسرع وقت طی مکاتبه‌ای رسمی مراتب را به این معاونت گزارش نمایند.

ادامه مطلب