ثبت نام الكترونیكی انتخاب دانشجوی نمونه كشوری در سال 1390از طریق سامانه وزارت علوم

۲۰ مهر ۱۳۹۰ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۷۰۹۲ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۴۲۱
ثبت نام الكترونیكی انتخاب دانشجوی نمونه كشوری در سال 1390از طریق سامانه وزارت علوم
 
ثبت نام الكترونیكی انتخاب دانشجوی نمونه كشوری در سال 1390از طریق سامانه وزارت علوم
 

سامانه ثبت نام سراسری جهت شركت در انتخاب دانشجوی نمونه سال 1390 توسط اداره كل دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس : www.msrt.ir ( سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ اداره كل دانشجویان داخل ـ سامانه ثبت نام انتخاب دانشجوی نمونه ) راه اندازی گردیده است. دانشجویان محترمی  كه براساس آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه سال 1390 موفق به كسب  امتیاز حداقل  60 شده اند، می بایست تا پایان وقت اداری  روز شنبه 30/7/90 اطلاعات خود را از طریق این سامانه وارد نمایند. بدیهی است مدارك دانشجویانی مورد بررسی و تائید نهایی دانشگاه قرار خواهد گرفت كه ضمن كسب حداقل 60 امتیاز، در سامانه مذكور در وقت مقرر ثبت نام نموده و پس از آن مدارك خود را به مدیریت امور  فرهنگی ارسال نمایند.


ورود به سامانه ثبت نام


نظر شما :