صدوركارنامه فرهنگی برای مراكز آموزش علمی‌كاربردی

۰۳ مهر ۱۳۹۰ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۷۰۹۰ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۱۴۰
صدوركارنامه فرهنگی برای مراكز آموزش علمی‌كاربردی

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی‌كاربردی خبر داد:

صدوركارنامه فرهنگی برای مراكز آموزش علمی‌كاربردی

مراكز آموزش علمی‌كاربردی كارنامه فرهنگی دریافت می‌كنند.

مهندس كریمی‌نژاد، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، ضمن اعلام این خبر افزود: پیش از این و در راستای ثبت گزارش فعالیت‌های فرهنگی مراكز آموزش علمی‌كاربردی، با برنامه ریزی انجام شده بیش از 85% مراكز عملكرد فرهنگی خود را در درگاه فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ثبت نموده‌اند. بر همین اساس، با استناد به گزارش عملكرد ثبت شده و نیز اعمال ضرایب وزنی با توجه به نوع فعالیت فرهنگی، كارنامه فرهنگی برای این مراكز صادر می‌گردد.

وی گفت: در این مرحله مبنای ارزیابی گزارشات، خوداظهاری مراكز بوده است اما به منظور نظارت دقیق‌تر، در نشست هفته آینده روسای محترم واحدهای استانی، امكان دسترسی واحدها به سامانه درگاه فرهنگی دانشگاه، اعلام خواهد شد تا گزارشات ارسالی مراكز ابتدا در واحد استانی تایید و سپس به سازمان مركزی دانشگاه ارسال گردند.

مهندس كریمی‌نژاد حركت در راستای ارتقاء شاخص‌های فرهنگی كشور را بویژه در عرصه دانشگاهی از نیازهای فرهنگی جامعه برشمرد و از تداوم حمایت‌های دانشگاه در این زمینه خبر داد. 


وی در پایان اضافه کرد: «فرایند اعتبارسنجی گزارش های ثبت شده و ارزیابی شاخصهای مورد نظر از عملکرد فرهنگی و اجتماعی مراکز آموزشی، طبق رویه نظارتی دانشگاه توسط کمیته نظارت و ارزیابی امور دانشجویی - فرهنگی و کمیته های استانی اتفاق خواهد افتاد».

 


نظر شما :