اخبار شیرپوینت - آرشیو

  نشست های هم‌اندیشی مشاوران كانون‌های مشاوره دانشجویی ویژه مراكز علمی كاربردی استان تهران برگزار شد.

نشست های هم‌اندیشی مشاوران كانون‌های مشاوره دانشجویی ویژه مراكز علمی كاربردی استان تهران برگزار شد.

نشست های هم اندیشی مشاوران كانون های مشاوره دانشجویی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان تهران، آذر ماه سال جاری در محل سازمان مركزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

ادامه مطلب