اخبار شیرپوینت - آرشیو

بازدید دکتر جعفری از دبیرخانه کمیته نظارت و ارزیابی امور دانشجویی- فرهنگی

بازدید دکتر جعفری از دبیرخانه کمیته نظارت و ارزیابی امور دانشجویی- فرهنگی

علی اصغر جعفری، معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی صبح روز گذشته از دبیرخانه کمیته نظارت و ارزیابی امور دانشجویی-فرهنگی بازدید کرد و ضمن استماع گزارش عملکرد این مجموعه، رهنمودهایی برای ارتقاء جایگاه کمیته ارائه نمود.

ادامه مطلب