اخبار - آرشیو

سرپرست مرکز فعالیت های قران و عترت دانشگاه منصوب شد

انتصاب سرپرست مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، آقای سلیمان عباسی به عنوان سرپرست مرکز فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

ادامه مطلب