اخبار - آرشیو

بیست و هفتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

بیست و هفتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

بیست و هفتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر محمدحسین امید سرپرست دانشگاه و دکتر بهزاد بهرامی نسب معاون فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

ادامه مطلب