روز قدس؛ روز همبستگی

۰۹ شهریور ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۷۰۶۱ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۱۱۳
روز قدس؛ روز همبستگی

 

من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاى اسلامى مى خواهم كه براى كوتاه كردن دست این غاصب وپشتیبانان آن , به هم بپیوندند; و جمیع مسلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرین جمعهء ماه مبارك رمضان را كه ازایام قدر است و مى تواند تعیین كنندهء سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد, به عنوان "روز قدس" انتخاب و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند .

 

 

امام خمینى(ره)

 

 

 

 اعلام روز جهانی قدس از سوی امام خمینی (ره) در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال نویدبخش تحرکی تازه برای بازگرداندن مسیر مبارزات ملت فلسطین و حمایت‌های جهان اسلام به سرچشمه اصلی آن یعنی تکیه بر ایمان دینی و بسیج امکانات جهان اسلام برای آزادی قدس شریف بود.

 
پیام‌ها و اهداف امام(ره) و انقلاب اسلامی به تدریج تأثیر خویش را در لایه‌های طبقات مختلف جوامع اسلامی بر جای نهاد و موجی از بیداری و نهضت بازگشت به فرهنگ دینی پدید آورد. در این میان در خط مقدم جبهه جدید مبارزه با صهیونیسم، ظهور پدیده انتفاضه فلسطین و حزب‌الله لبنان و سازمان جهاد اسلامی و دیگر سازمان‌هایی که با تجربه اندوزی از واقعیت‌های انقلاب اسلامی در ایران و با تکیه بر ایمان به خدا و پشتوانه حمایت‌های دینی مسلمانان جهان، اهداف و تشکیلات خویش را سازماندهی و یا بازسازی کرده و به مبازره‌ای رویاروی با اشغالگران فلسطین تا مرز دست زدن به عملیات استشهادی و توسعه آن روی آورده‌اند را می‌توان از دست آورد‌های بارز ناکامی آمریکا در جلوگیری از نفوذ اسلامی انقلابی بر شمرد.


به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس که مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری،  از جامعه دانشگاهی کشور به ویژه مدرسان و دانشجویان و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت حضور پور شور در این واقعه عظیم ، دعوت بعمل میآوریم تا انشاءا... با اتحاد و انسجام اسلامی ریشه این رژیم جعلی و غاصب هرچه زودتر خشکانده شود .

 

 ضمنا به منظور مطالعه بیشتر، برخی از کتاب‌هایی که تاکنون در مورد «روز قدس» به چاپ رسیده است را معرفی می‌نماییم:


* ق‍دس‌ را ف‍رام‍وش‌ ن‍ک‍ن‍ی‍م‌/ م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ض‍ی‍ائ‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ن‍ادر رئ‍ی‍س‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: اح‍س‍ان‌، ۲۶ ص

 

* ام‍ام‌ در ب‍راب‍ر ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ درب‍اره‌ رژی‍م‌ اش‍غ‍ال‍گ‍ر ق‍دس/ تهران: س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌‏‫، ۱۳۶۱/ ۲۵۰ ص

ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ام‍ت‌ درب‍اره‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ از س‍ال‌ ۱۳۴۱ ت‍ا ۱۳۶۱ است و ب‍ه م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ روز ق‍دس‌ ۱۳۶۱ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.

 

* ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و رژی‍م‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌/ م‍ول‍ف‌ س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍اع‌، ۱۳۸۲/ ۱۹۵ ص


* م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و خ‍ی‍زش‌ ن‍س‍ل‌ ج‍دی‍د، ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ س‍ال‍روز روز ق‍دس‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ت‍ق‍ی‌پ‍ور/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۶۹/‏ ۴۲ ص

 

* پشت هر سنگ، خداست : فلسطین و قدس در سروده‌های شاعران / به کوشش علی‌رضا قزوه/ موسسه پژوهشی، فرهنگی انقلاب اسلامی، حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی/ تهران: اطلاعات‏‫، ۱۳۸۵/ ‏‫۱۷۲ ص


* حماسه سنگ/ تدوین[صحیح ویراستار] رون کری؛ ترجمه و تحقیق داود فیاضی؛ با مقدمه محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی؛ تهیه و تنظیم گروه تحقیقات راهبردی طوبی/ قم: قدس‫‏، ۱۳۸۴/ ‏‫‏۵۸۰ ص


* زن‌ در ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ [ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر] ف‍ن‍ی‌ دک‍ت‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، با همکاری ستاد انتفاضه و قدس؛ ب‍رای دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ زن‌ در ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌/ ت‍ه‍ران‌: ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌


* س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ وطن‌! ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ال‍ف‍ب‍ای‌ آزادی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ذک‍ری‍ا اب‍راه‍ی‍م‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۳ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ وطن‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ پ‍ی‍روزی‌ "ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ل‍ق‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.

* ق‍دس‌ روی‍ای‌ م‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا ام‍ام‍ی/ ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان، بی‌تا/ ۶۸ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)


* القضیه‌ الفلسطینیه/ فی احادیث‌ الامام‌الخمینی قدس‌سره/ تهران: موسسه تنظیم و نشر تراث‌الامام الخمینی(س)، الشوون‌الدولیه، ۱۴۲۶ق.‏‫=۱۳۸۴/ ۲۸۱ ص


* ال‍ق‍دس‌ و ال‍ق‍ض‍ی‍ه‌ ال‍ف‍س‍ل‍طی‍ن‍ی‍ه‌ (آرا و م‍واق‍ف‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍ام‍ن‍ئ‍ی‌)/ اع‍داد ال‍م‍س‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍وی‍ت/ ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌، ۲۰۰۳م‌. = ۱۳۸۲/ ۱۵۱ ص


* نقض حقوق بشر در فلسطین/ تهیه و تنظیم موسسه تحقیقات پژوهشهای سیاسی - علمی ندا/ تهران: نداء زیتون‏‫‏، ۱۳۸۸/ ‏‫‏۷۲، 33 ص


* ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر: م‍روری‌ ب‍ر اس‍ن‍اد م‍ج‍ام‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌/ م‍ح‍مدح‍س‍ن‌ ض‍ی‍ائ‍ی‌ف‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر اس‍لام‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: ق‍ب‍ل‍ه‌ اول‌، ۱۳۸۳/ ۲۲۰ ص


* گاهشمار رویدادهای تاریخ معاصر فلسطین/نویسنده عزت ملا‌ابراهیمی/ تهران: جمعیت دفاع از ملت فلسطین ، نشر قبله اول‏‫، ۱۳۸۶/ ‏‫۴۳۱ ص


* م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ طرح‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌/ راش‍د ال‍غ‍ن‍وش‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] ه‍ادی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۳/ ۱۴۱ ص

* فروش زمین شایعه یا واقعیت/ تهیه‌کننده: دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران/ تهران: مرکز مطالعات فلسطین‏‫، ۱۳۸۹/ ‫۶۳ ص

* فلسطین و انتفاضه‌ها : تحلیل و تبیین دو انتفاظه اسلامی مردم فلسطین/ تالیف احمد امیدوار، عباس حیدری، محمدتقی تقی‌پور/ تهران: سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، معاونت سیاسی، ۱۳۸۵/ دو جلد


* س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌/ اک‍رم‌ زع‍ی‍ت‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اک‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی/ ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ی‍ا، ک‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اه‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار" ت‍وس‍ط ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‌ و ن‍اش‍ر در س‍ال‌ ۱۳۷۳ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت.

* ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌، ت‍اری‍خ‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ ج‍ه‍اد اس‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، دف‍ت‍ر ت‍ه‍ران‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ج‍ن‍ب‍ش‌ ج‍ه‍اد اس‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ۲۰۰۱م‌. = ۱۳۸۰/ ۴۴ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول


* م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ف‍ل‍س‍طی‍ن‌: زخ‍م‌ زی‍ت‍ون‌/ ب‍رگ‍زی‍ده‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍اب‍ر ام‍ام‍ی/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، واح‍د ادب‍ی‍ات‌، گ‍روه‌ ش‍ع‍ر، ۱۳۷۲/ ۲۱۳ ص


* ف‍ل‍س‍طی‍ن‌: از اش‍غ‍ال‌ ت‍ا ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ص‍ف‍ات‍اج‌/ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌‏‫، ۱۳۸۲/ ۱۲۰ ص


* انقلاب امام روح الله در فلسطین/ محسن ماجراجو/ قم: محسن ماجراجو، ۱۳۸۸/ ۲۱۶ ص


* شهر مقدس/ محقق و نویسنده محمدرضا شاه‌حسینی/ تهران: به‌اندیشان، ‏‫۱۳۸۸/ ۲۳۶

* ت‍روری‍س‍م‌ م‍ق‍دس‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ م‍وش‍ه‌ ش‍ارت‌ و س‍ای‍ر اس‍ن‍اد و م‍دارک‌/ ل‍ی‍وی‍ا روک‍اچ‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وام‌ چ‍وم‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ اس‍ع‍دی‌/ ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍ه‍ان‌، ۱۳۶۵/ ۱۴۲ ص


* روز قدر قدس / شمس‌الدین رحمانی/ تهران: روزنامه همشهری‏‫، ۱۳۸۸/ ‏‫۴۰ ص


* قدس شهر خداست ... ؟ یا شهر داود... !/حسن ظاظا ؛ ترجمه فریده اعرابی/ سمنان: بوستان اندیشه، ‏‫‏۱۳۸۸/ ‏‫‏۱۰۴ص

 

 


نظر شما :