جشنواره قرآن و عترت

جشنواره قرآن و عترت

مسابقات و جشنواره‌های قرآن و عترت زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها همه ساله در مراکز آموزش عالی از مؤثرترین، فراگیرترین، گسترده‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های قرآن و عترت می‌باشد که سالهاست دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قرآنی و فرهنگی دانشگاهی به آن می‌پردازند. اولین دوره مسابقات قرآنی از سال 1364 توسط جهاد دانشگاهی پایه‌گذاری شد و در ادامه دستگاه‌ها و نهادهای دانشگاهی دیگر نیز در این حوزه به فعالیت پرداختند.

  این جشنواره در سه بخش ( دانشجویان، مدرسان و کارکنان) دانشگاه به تصویب شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه ها رسیده است که امسال در بخش دانشجویی دوازدهمین دوره، در بخش کارکنان پنجمین دوره و در بخش مدرسان چهارمین دوره آن برگزار می‌شود. ‌

  1. کلیات و قسمت های مشترک همه بخش ها

1.1   اصول، اهداف و سیاست‌های حاکم بر مسابقات و جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیاناز آنجا که سیاستگذاری و تعیین اهداف و راهبردهای اساسی، موجب جهت‌بخشی به مسابقات در راستای اهداف و آرمان‌های متعالی نظام اسلامی می‌شود، با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه و دانشگاه‌ها، سیاست‌ها و اهداف زیر به عنوان زیربنای برنامه‌ها و اقدامات تعیین شده است:

 الف) اصول:

  1. توسعه کمّی و کیفی:‌ تحول رو به جلو و افزایش رشته‌ها و تعمیق مفاهیم و ارتقای سطح فنی مسابقات

  2. شکوهمندی: اهتمام عالی همه نهادها و مسئولان و دانشگاهیان و مشارکت بیشینه

  3. معنویت محوری: تأکید بر اخلاص و معنویت و معناگرایی در همه مراحل

  4. جامع‌نگری: توجه به همه ابعاد انسان‌ساز و حیات‌آفرین قرآن

ب) اهداف کلی:

1. اعتلای دانش، ایمان، اخلاق و بصیرت دینی دانشگاهیان و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه‌ها

2. زمینه‌سازی انس و الفت دانشگاهیان با قرآن کریم و سیره معصومین(ع) و تدبر و عمل به آن آموزه‌ها

3. تعظیم شعائردینی و تشویق فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاهیان.

4. گسترش معارف ، آموزش‌ها و پژوهش‌های قرآن و عترت

5. بسط فرهنگ قرآنی در دانشگاه ها و جذب جوانان به فعالیت های دینی مرتبط با قرآن و عترت. 

ج) اهداف فرعی:

1. شناسایی و معرفی دانشگاهیان مستعد و برجسته قرآن و عترت به جامعه

2. گسترش اطلاعات و مباحث کاربردی قرآن و عترت و تقویت محتوای برنامه‌های قرآن و عترت

3. سوق دادن دانشگاهیان از رقابت‌های قرآن و عترت به سوی فعالیت‌های قرآن و عترت

4. گسترش بهره‌برداری از معارف قرآن و عترت بویژه تحقیقات بین رشته‌ای

5. تلاش در جهت ترویج غیر مستقیم آموزه‌های قرآن و عترت (هنر و ادبیات)

6. تشویق دانشجویان به تولید آثار هنری با رویکرد معارف قران و اهلبیت (علیهم الاسلام)

7. توجه توأمان به الفاظ و مفاهیم قرآن کریم و متون ائمه اطهار(ع) با تأکید بر حفظ و تدبّر

8. هماهنگی و حرکت همسوی همه دستگاه‌های آموزش عالی در زمینه مسابقات و جشنواره‌های قرآن و عترت

یادآور می‌شود همه دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان مسابقات قرآن و عترت دانشگاهی موظفند در کلیه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و برنامه‌های خود، اصول، اهداف و سیاست‌های فوق را مدنظر قرار دهند و بدیهی است در نظارت و ارزیابی، میزان انطباق برنامه‌ها و اقدامات بر این اهداف و سیاست‌ها سنجیده خواهد شد.

 

3- ارکان و ساختار جشنواره:

 

 

چارت و تشکیلات جشنواره

 

شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه‌ها

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

رئیس جشنواره

معاون فرهنگی و اجتماعی

نایب رئیس جشنواره

 

 

 

 

دبیر علمی و ناظر جشنواره

دبیر جشنواره قرآن و عتر

 

کمیته های اجرایی جشنواره قرآن و عترت

کلید واژه ها: جشنواره قرآن و عترتجشنواره قرآنی

تعداد بازدید:۱۶۰