مرکز فعالیت های قرآن و عترت

معرفی مرکز فعالیت های قران و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی:

مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 1395 به پیشنهاد معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی تاسیس گردید. هدف از تاسیس و راه اندازی این مرکز حمایت، هدایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی قرانی و دینی به منظور ترویج و بسط فرهنگ دینی در مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور و آموزش های مهارتی در حوزه قران و عترت می باشد. این مرکز با حمایت از کانون های قران و عترت در سال 1396 رشد 15 درصدی را در ثبت کانون های قران و عترت دانشگاه داشته است.

برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاه، برگزاری کارگاه ها و دوره های قرآنی، شناسایی و تقدیر از نخبه گان قرانی و معرفی به جشنواره های ملی از اهداف تاسیس این نهاد قرانی می باشد.

تعداد بازدید:۴۷۲