Aryanic
 • اولین جشنواره درون دانشگاهی رویش
 • جشنواره درون دانشگاهی حرکت
 • المپیاد ورزشی دانشجویی
 • جشنواره ملی مقاومت و پایداری
 • مراسم تجدید میثاق
 • مدیریت پسماندها
 • کانال تلگرامی

شرح وظایف مدیریت

 

 

         شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی:

 1. برنامه­ریزی در جهت ایجاد و توسعه ساختارها و فضاهای فرهنگی، اجتماعی در مراکز آموزشی و واحدهای استانی
 2. برنامه­ریزی جهت توسعه فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، مدرسان و کارکنان
 3. مطالعه در جهت ارائه پيشنهادات و راهكارهاي سازنده جهت ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی
 4. برنامه‌ریزی و اقدام جهت جذب منابع و امکانات مادی در صف و ستاد
 5. برنامه­ریزی دوره‌های آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرتبط با نیازهای دانشجویان مدرسان و کارکنان مراکز و واحدهای استانی
 6. برنامه­ریزی جهت توسعه و تقویت ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی، اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ کسب و کار
 7. برنامه­ریزی جهت تولید طرحهای پژوهشی فرهنگی و اجتماعی و تولید ادبیات در حوزه فرهنگی نظام آموزش مهارت و فناوری
 8. ایجاد زمینه همکاری هدفمند با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی داخل و خارج کشور در راستای تحقق اهداف نظام آموزش مهارت و فناوری
 9. بسترسازی جهت جلب مشارکت و حمایت مادی و معنوی سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی از نظام آموزش‌عالی مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه‌ای و نظام احراز شغل
 10. تحلیل عملکرد سالانه امور فرهنگی و اجتماعی واحدهای استانی و مراکز آموزشی جهت بهره‌برداری لازم در تصمیم‌گیری‌ها
 11. بررسی و مطالعه پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام و تحلیل علل تاخیر و عدم پیشرفت با توجه به برنامه زمان­بندی
 12. بررسی و مطالعه در زمینه تهیه، تدوین و تغییر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و مورد نیاز حوزه مدیریت
 13. برنامه‌ریزی امور مربوط به تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی
 14. مستندسازی فعالیت­های صورتگرفته و ارایه گزارش لازم مدیریتی به صورت دوره‌ای
 15. برنامه‌ریزی در جهت شناخت، بازآفرینی و توسعه مطالعات و تحقیقات فرهنگ، معارف و تمدن اسلامی و ایرانی
 16. ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور با هدف تهیه و تدوین برنامه جامع فرهنگی دانشگاه
 17. مطالعات راهبردي به‌منظور تحقق اهداف وزارت متبوع و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، مجلس شورای اسلامی، هیات‌ دولت، سیاست‌های ابلاغی و سایر نهادهای ذی‌ربط
 18. برنامه‌ریزی برای سوق دادن پژوهش‌های دانشجویی در جهت رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 19. مطالعات و پژوهش برای توسعه هماهنگ، متوازن و همهجانبه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه
 20. نظارت بر انجام مطالعات تطبیقی به‌منظور تدوين روند مناسب تقویت و توسعه مشارکت زنان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
 21. برنامه‌ريزي برای بهبود و افزایش مشارکت علمی، اجتماعی و فرهنگی دختران و زنان در محیط‌های دانشگاهی
 22. برنامه‌ریزی و مطالعات جهت صیانت از هویت و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی در نظام آموزش عالی مهارت و فناوري کشور
 23. شرکت در همایش‌ها و نشست‌های مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی دانشجویان به‌منظور انجام برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه
 24. نظارت بر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه وظایف(مثل آیین‌نامه‌هاي کانونهای دانشجویی، انجمن‌های علمی دانشجویی، شوراهای صنفی و...) و اظهارنظر درخصوص آنها.
 25. پيگيري امور مربوط به تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی.
 26. ارائه راهکارهایی برای بهبود و افزایش مشارکت علمی، اجتماعی و فرهنگی دختران و زنان در محیط‌های دانشگاهی
 27. مطالعه برای تدوین طرح‌هایی در جهت پرورش استعدادها، بروز خلاقیت فرهنگی و هنری دانشجویان
 28. مطالعه و بررسی وضعیت موجود دانشجویان و ارائه پیشنهاداتی برای متناسب کردن فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 29. برنامه‌ریزی در جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت کارشناسانه مراکز در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 30. برنامه‌ریزی به‌منظور جلب مشارکت کارشناسانه مراکز به‌منظور تحلیل وضع موجود از نظر اجتماعی، فرهنگی و توسعه چشم‌اندازها برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی و اجتماعی
 31. برنامه‌ریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه‌جانبه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه
 32. تعریف و تدوین شاخص‌های نظارت و ارزیابی در چارچوب نظام جامع مهارت و فناوري
 33. برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت فرهنگی و اجتماعی
 34. برنامه‌ریزی به‌منظور تحقق اهداف وزارت متبوع و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، مجلس شورای اسلامی، هیات‌ دولت، سیاست‌های ابلاغی و سایر نهادهای ذی‌ربط
 35. نظارت بر كليه فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مراكز
 36. ایجاد بانک اطلاعات و پایگاه اطلاع‌رسانی امور فرهنگی و اجتماعی و نظارت  بر آن
 37. برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری‌های فرهنگی پژوهشی میان کارشناسان و محققان
 38. برگزاري جلسات با کارشناسان مراکز به‌ منظور تحلیل وضع موجود از نظر اجتماعی، فرهنگی و توسعه چشم‌اندازها برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی و اجتماعی
 39. برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و ملی در دانشگاه
 40. برنامه‌ریزی انجام طرح‌های پژوهشی توسعه‌ای و کاربردی فرهنگی و اجتماعی حسب نیاز
 41. برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی طرحها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه و پیگیری فعالیت‌ها برای اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار آنها
 42. نظارت بر درج و بروزرسانی اطلاعات در درگاه فرهنگی وزارت ‏علوم توسط مراکز علمی-کاربردی و واحدهای استانی
 43. نظارت بر ایجاد و گسترش ارتباط با مراکز فرهنگی و همچنین همکاری با محققان، استادان و دانشجویان
 44. نظارت بر مطالعه و الگوسازی فعالیت‌های فرهنگی مطابق با ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه در دانشگاه
 45. نظارت بر انجام مطالعات تطبیقی به‌منظور تدوين روند مناسب تقویت و توسعه مشارکت زنان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و بررسی انطباق این روند با تصمیمات ابلاغی
 46. نظارت بر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه وظایف(مثل آیین‌نامه‌ها کانون‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی دانشجویی، شوراهای صنفی و...) و اظهارنظر درخصوص آنها
 47. نظارت و بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های پژوهشی ارجاع شده یا طرف قرارداد و اظهارنظر پیرامون نتایج این طرحها
 48. نظارت بر انجام طرح‌های پژوهشی توسعه‌ای و کاربردی فرهنگی و اجتماعی حسب نیاز
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA