Aryanic
 • اولین جشنواره درون دانشگاهی رویش
 • جشنواره درون دانشگاهی حرکت
 • المپیاد ورزشی دانشجویی
 • جشنواره ملی مقاومت و پایداری
 • مراسم تجدید میثاق
 • مدیریت پسماندها
 • کانال تلگرامی

شرح وظایف

 

شرح وظایف اداره امور دانشجویی

 • برنامه ­ریزی و هماهنگی ارائه خدمات دانشجویی در واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزش علمی­-کاربردی دانشگاه.
 • تهیه، تنظیم و اصلاح ضوابط، استانداردها و آئین نامه­ های داخلی مربوط به خدمات رفاهی دانشجویی.
 • ابلاغ قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به امور دانشجویی به واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزش علمی -کاربردی دانشگاه و بومی سازی آن­ها.
 • تعامل سازنده و موثر با اداره کل امور دانشجویان داخل، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیربط.
 • نظارت بر اجرا و انجام خدمات مربوط به ارائه تسهیلات دانشجویی، سهمیه مواد غذایی، وام دانشجویی و ارائه خدمات به دانشجویان در مراکز و موسسات علمی ـ کاربردی.
 • اجرا و نظارت بر فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه با توجه به فعالیت­ های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان.
 • ایجاد انگیزه در دانشجویان با ارائه مشوق­ های موثر.
 • جمع­ آوری و دریافت گزارشات موردنظر؛ آمار جمعیت دانشجویی و سایر موارد از طریق واحدهای استانی دانشگاه به منظور برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر عملکرد امور دانشجویی موسسات و مراکز آموزش علمی ـ کاربردی.

 

شرح وظایف اداره امور مشاوره و روانشناسی

 • تهیه، تنظیم و اصلاح ضوابط، آیین نامه ­ها، دستورالعمل­ ها و استانداردهای مربوط به حوزه مشاوره
 • تعامل سازنده و مؤثر با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیربط.
 • برنامه­ ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری کارگاه­های بازآموزی ویژه مشاوران مراکز علمی کاربردی کشور
 • بررسی و تحلیل آسیب­ ها و مشکلات فردی و اجتماعی مراجعین به کانون­ های مشاوره به تفکیک هر واحد استانی و برنامه ریزی سالیانه براساس تحلیل­ ها
 • نظارت بر برگزاری نشست های هم اندیشی ویژه مشاوران (که به منظور بررسی مشکلات کانون های مشاوره، آسیب های فردی و اجتماعی دانشجویان و ارائه راهکار­های موجود برگزار می­شود.)
 • نظارت بر ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به دانشجویان، مدرسان و کارکنان با توجه به عقد قرارداد هر واحد استانی با کلینیک های مشاوره و روانشناسی
 • جمع ­آوری، بررسی و تحلیل گزارش­ های مشاوره به منظور برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر عملکرد واحدهای استانی و کانون­ های مشاوره
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر اجرای طرح کارنامه سلامت روان دانشجویان جدیدالورود به منظور ارتقاء سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب­ های فردی و اجتماعی دانشجویان
 • برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل کانون همیاران سلامت در راستای فعالیت­ های کانون مشاوره و با هدف همکاری در اجرای وظایف مشاوران